02.03.2018.

PRETRAGA
Поделите ову страну:

Тим за превенцију насиља, злостављања и занемаривања

„НЕ зависност“

Болести зависности постају су све више друштвени проблем којим се поред медицинских установа све више баве и друге институције. У организацији Тима за превенцију насиља, злостављања и занемаривања Земунске гимназије,дана 13.02.2018.год. у просторијама Гимназије одржано је предавање за ученике првог разреда на тему превенција наркоманије „НЕ зависност“. Предавање и радионицу су реализовали инспектори изОдсека за превенцију наркоманије - Одељења за сузбијање наркоманије београдске полиције и хуманитарне организације РЕТО-ИМА НАДЕ.

Предавања су била усмерена на следеће типове превенције: стицање информација о законској регулативи и мерама-санкцијама које се предузимају одстране Муп-а у ситуацијама поседовања и конзумирања наркотика, едукација о систему вредности која укључује рад на самопоштовању и прихватању норми понашања за групе и појединце, јачање социјалних вештина за одупирањe притиску околине и доношења одлуке у погледу злоупотребе психоактивних супстанци, изналажење алтернативних ваннаставних активности, чланови центра су указали и на значај гајење здравих стилова живота,њиховог прихватања и инкорпорирања у свакодневницуадолесцената,значај здравог и целоживотног учења,али и алтруистичког облика њиховог друштвеног ангажовања. Инспектори МУП –а и члановаРЕТО- центра су ученицима указали, да су управо они ти који доносе одлуку о животу или деструкцији истог.

Реализација предавања била је прилика за непосредну размену ставова и мишљења, слободнију комуникацију, како би се одбациле све заблуде које се повзују са проблемом наркоманије. Сами ученици су показали висок степен разумевања, и жеље да се боље упознају са овим проблемом како би избегли све могуће ситуације које их могу увести у исти. У плану је да с предавања сличног садржаја реализују и у другим разредима.

Перовић Зорица

Упис

Erasmus+

Упис

Занимљива чињеница

Давид Албахари (1948.) - Ученик Гиманзије, а сада дописни члан Српске академије наука и уметности, Албахари, поред бројних превода објавио је више књига приповедака и романа (Породично време, Судија Димитријевић, Циник, Снежни човек, Пијавице). За роман Мамац добио је Нинову награду и Балканику. Дела су му превођена на многе светске језике.

© Земунска гимназија - Сва права задржана. Израда сајта: КИО д.о.о.