Акти

PRETRAGA
Поделите ову страну:

Погледајте и преузмите документа

Акти Земунске гимназије

ПРАВИЛНИК О ОБЛАЧЕЊУ УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ У ЗЕМУНСКОЈ ГИМНАЗИЈИ
ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ЗЕМУНСКОЈ ГИМНАЗИЈИ
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И РОДИТЕЉА УЧЕНИКА, ОДНОСНО ДРУГИХ ЗАКОНСКИХ ЗАСТУПНИКА УЧЕНИКА ЗЕМУНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ
ПРАВИЛНИК О МАТЕРИЈАЛНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ
ПРАВИЛНИК О МАТЕРИЈАЛНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА ЗЕМУНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ
13-27-1 Правилник о процедури за варење, лемљење и резање.pdf
13-26-1 Правилник о заштити података о личности.pdf
13-25-1 Правилник о пружању прве помоћи
План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности за 2023. годину
СТАТУТ ЗЕМУНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ СА ИЗМЕНАМА И ДОПУНАНА ОД 08.12.2022.
ПРАВИЛНИК О РАДУ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 08.12.2022.
Пословник о раду Савета родитеља Земунске гимназије
Решење о именовању овлашћеног лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја
Земунска гимназија Информатор о раду
4. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗГ 2022-23.
3. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗГ 22-26.
2. ЕВРОПСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 2022-2025.
1. ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ЗГ 22-25.
1. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ ЗГ 2021-2022.
Измене и допуне Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у Земунској гимназији
Измене и допуне Правилника о правима, обавезама и одговорности ученика
ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ
ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА
ПРАВИЛНИК О ИСПИТИМА
ПРАВИЛНИК О протоколу поступња у Школи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И РОДИТЕЉА УЧЕНИКА

© Земунска гимназија - Сва права задржана. Израда сајта: КИО д.о.о.