ERAZMUS+ пројекат

PRETRAGA
Поделите ову страну:

Brainz News - Пројекат " Заједо до знања"

ОКРУГЛИ СТО - ОБРАЗОВАЊЕ ЗА БУДУЋНОСТ, ЗАЈЕДНО ДО ЗНАЊА

Заједно до знања - Пројектна настава у Земунској гимназији

УЧЕЊЕ за знање, а не за оцену, мото је пројекта Земунске гимназије

У склопу Ерасмус+ пројекта Иновације у настави – традиција и садашњост, чији је носилац Земунска гимназија у сарадњи са школом IES Ramiro de Maeztu из Мадрида, четворо професора наше Школе, Јелена Манојловић – професор немачког језика; Владимир Комненовић – професор хемија; Саша Порубски – професор физичког и здравственог васпитања и Дејан Тмушић- професор енглеског језика, су у периоду од 27 марта до 2 априла била у посети Мадриду.

Цео извештај Erasmus+ мобилност Madrid можете прочитати ОВДЕ.


Извештај о резултатима истраживања Тима Земунске гимназије, који учествује у ЕРАСМУС+ пројекту Иновације у настави – традиција и садашњост (анализа упитника о пројектној настави).

Излазна анкета- Извештај о разултатима истраживања Тима Земунске гимназије који је учествовао у ЕРАСМУС+ пројекту.

Ове године Земунска гимназија поново, захваљујући труду запослених, и низу иновација које спроводимо - учествује у новом ERASMUS+ пројекту - у сарадњи са TEMPUS фондацијом. Да подсетимо, први пројекат у сарадњи са овом фондацијом спровели смо 2017-2018, а сада је на реду ИНОВАЦИЈЕ У НАСТАВИ - ТРАДИЦИЈА И САДАШЊОСТ. Речи ће бити спроведене у дело у Шпанији, у Мадриду, у школи која нам је партнер у овом пројекту "IES Ramiro de Maeztu". Посебна пажња, током пројекта, биће усмерена на употребу технологије у настави, на организацију матуре и пројектну наставу. Осим тога, само присуство наших професора пружиће прилику, обострану, за стицање нових искустава и сазнања.

Овај пројектат финансира Европска унија, ради унапређења организације и извођења наставе

Партнерска школа:

IES Ramiro de Maeztu

IES Ramiro de Maeztu is a Secondary state school of reference located in Madrid,

with around 2000 students and 120 teachers. It was settled 75 years ago and since its

foundation it has strived to improve educational standards in Spain through different ways.

International Baccalaureate and Spanish curriculum are both developed, and

school has the best qualifications in both systems, as 99 % of students get the IB Diploma

every year and access to various) international universities

School’s international dimension is based on the integration of language teaching

into the curriculum. Nowadays school develops two bilingual departments, a German and an

English Bilingual Section, so most of the students get the B2 or C1 Goethe Institute and

Cambridge Certifications at the end of the compulsory Secondary Education. Every year

school offers more than 6 language exchanges in France, the Netherlands, Germany, Italy,

Sweden and the United States, gaining and exchanging experiences in international youth

projects such as Comenius, Erasmus plus or Global classroom. Besides, IES Ramiro de

Maeztu is a member of the UNESCO associated school network.

Some of the best-known Spanish scientists and scholars (Jose M. Bermúdez de

Castro, Antonio García Bellido, Juan Velarde, etc.) studied, in this school. The School shares

history and premises with the Spanish National Council (CSIC), which is the leading

scientific institution in Spain, and produces more than 30 % of scientific papers in the whole

country. A lot of students come to IES Ramiro de Maeztu because their parents work at CSIC

as scientific staff, which gives them the opportunity to collaborate in numerous activities

organised by this institution.

IES Ramiro de Maeztu je državna srednja škola iz Madrida u Španiji, koju pohađa oko

2000 učenika, a nastavu sprovodi 120 profesora. Osnovana je pre 75 godina i od svog

osnivanja se trudi da na različite načine unapredi obrazovne standarde u Španiji.

U školi se radi po nastavnom planu i programu Španije, kao i po IB programu, i u oba

sistema škola postiže najbolje rezultate. Čak 99% učenika uspešno završava školovanje po IB

programu svake godine, koji im omogućava prohodnost na mnogobrojne svetske univerzitete.

Međunarodna dimenzija škole je bazirana na integrisanju nastave jezika u nastavni plan

i program. U školi danas postoje dva odseka bilingvalne nastave na engleskom i nemačkom

jeziku, tako da većina učenika po završetku obaveznog srednjoškolskog obrazovanja dobija

B2 ili C1 sertifikat Gete institute i Kembridž sertifikate. Svake godine škola svojim učenicima

omogućava više od 6 jezičkih učeničkih razmena u Francusku, Holandiju, Nemačku, Italiju,

Švedsku i Sjedinjene Američke Države, sticanje i razmenu iskustava u međunarodnim i

projektima za mlade, kao što su Comenius Program, Erasmus+ ili Globalna učionica. Pored

svega navedenog, škola je član UNESCO školske mreže.

Neki od najpoznatijih španskih naučnika i profesora su završili ovu školu (Jose M.

Bermúdez de Castro, Antonio García Bellido, Juan Velarde itd.). Škola deli istoriju i prostor

sa Španskim nacionalnim institutom (CSIC), vodećom naučnom institucijom u Španiji, koja

objavljuje više od 30% naučnih radova na nivou cele države. Veliki broj učenika se odlučuje

za ovu školu zato što su im roditelji zaposleni u CSIC kao naučni saradnici. što školi pruža

mogućnost da sarađuje u mnogobrojnim aktivnostima koje organizuje ova institucija.

Видео запис можете погледати на следећем линку:

IES Ramiro de Maeztu Institutos Históricos

Упис

vazna obavestenja o radu skole za vreme vanrednog stanja

Erasmus+

NEDELJA FILOZOFIJE

Упис

Занимљива чињеница

Записано је да су, у век и по дугом животу, у школи стасавали и даље име школе проносили: шахисти – Интернационални мајстор Петар Смедеревац и мајстор Томислав Перван...

© Земунска гимназија - Сва права задржана. Израда сајта: КИО д.о.о.