Савет родитеља

PRETRAGA
Поделите ову страну:

Савет родитеља школе чине по један представник родитеља ученика сваког одељења

Дужности савета родитеља:

-предлаже представнике родитеља деце, односно ученика у орган управљања;
-предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове установе;
-предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;
-учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника;
-разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању;
-разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе;
-предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља;
-разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;
-учествује у поступку прописивања мера из члана 42. овог закона (Одговорност установе за безбедност деце и ученика);
-даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;
-разматра и друга питања утврђена статутом.

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору и стручним органима установе.

Начин избора савета родитеља установе уређује се статутом установе, а рад пословником савета.

Представници родитеља за шк. 2016/2017. годину по одељењима:

1-1 - Биљана Драгаш

1-2 Татјана Пљеша, Душан Максимовић

1-3 Дејан Алексић

1-4 Мирослав Милојковић

1-5 Нина Јовановић

1-6 Наташа Јеремић

1-7 Гордана Родић, Тијана Чутаја

1-8 Александра Мијатовић

1-9 Оливера Савић

1-10 Сања Арсенијевић

1-11 Велиборка Пешић, Жељко Стевановић

2-1 Ирена Вртача, Сања Цоцић

2-2 Наталија Зоговић

2-3 Слађана Милојевић

2-4 Милица Јеремић

2-5 Бојана Иванчевић

2-6 Јасмина Ранђеловић

2-7 Ђорђе Пантелић

2-8 Мирјана Кресовић

2-9 Иван Марковић

2-10 Андријана Кулић

2-11 Драгица Гајтовић, Гордана Јовановић

3-1 Јелена Мамонтов, Златан Филиповић

3-2 Наташа Радовић, Данијела Момчиловић

3-3 Ангелина Орбовић

3-4 Мирко Миајловић

3-5 Милан Јовановић, Весна Кораћ

3-6 Игор Матвејев

3-7 Ивана Ћурчија

3-8 Зорана Цветковић( записничар), Предраг Милошевић

3-9 Александра Белин, Снежана Ђуричин

3-10 Јован Богданов

4-1 Зоран Жикић

4-2 Весна Калинић

4-3 Невена Милетић

4-4 Данијела Пандуревић

4-5 Дејан Манојловић

4-6 Жељко Ћирковић

4-7 Оља Ћоровић

4-8 Јасмина Ранл

4-9 Зорица Ранковић Васић (председница Савета родитеља)

4-10 Весна Либек (заменик предесднице Савета родитеља)

Упис

Упис

Занимљива чињеница

Записано је да су, у век и по дугом животу, у школи стасавали и даље име школе проносили: шахисти – Интернационални мајстор Петар Смедеревац и мајстор Томислав Перван...

© Земунска гимназија - Сва права задржана. Израда сајта: КИО д.о.о.