Савет родитеља

PRETRAGA
Поделите ову страну:

Савет родитеља школе чине по један представник родитеља ученика сваког одељења

Дужности савета родитеља:

-предлаже представнике родитеља деце, односно ученика у орган управљања;
-предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове установе;
-предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;
-учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника;
-разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању;
-разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе;
-предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља;
-разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;
-учествује у поступку прописивања мера из члана 42. овог закона (Одговорност установе за безбедност деце и ученика);
-даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;
-разматра и друга питања утврђена статутом.

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору и стручним органима установе.

Начин избора савета родитеља установе уређује се статутом установе, а рад пословником савета.

Представници родитеља за шк. 2016/2017. годину по одељењима:

1-1 - Биљана Драгаш

1-2 Татјана Пљеша, Душан Максимовић

1-3 Дејан Алексић

1-4 Мирослав Милојковић

1-5 Нина Јовановић

1-6 Наташа Јеремић

1-7 Гордана Родић, Тијана Чутаја

1-8 Александра Мијатовић

1-9 Оливера Савић

1-10 Сања Арсенијевић

1-11 Велиборка Пешић, Жељко Стевановић

2-1 Ирена Вртача, Сања Цоцић

2-2 Наталија Зоговић

2-3 Слађана Милојевић

2-4 Милица Јеремић

2-5 Бојана Иванчевић

2-6 Јасмина Ранђеловић

2-7 Ђорђе Пантелић

2-8 Мирјана Кресовић

2-9 Иван Марковић

2-10 Андријана Кулић

2-11 Драгица Гајтовић, Гордана Јовановић

3-1 Јелена Мамонтов, Златан Филиповић

3-2 Наташа Радовић, Данијела Момчиловић

3-3 Ангелина Орбовић

3-4 Мирко Миајловић

3-5 Милан Јовановић, Весна Кораћ

3-6 Игор Матвејев

3-7 Ивана Ћурчија

3-8 Зорана Цветковић( записничар), Предраг Милошевић

3-9 Александра Белин, Снежана Ђуричин

3-10 Јован Богданов

4-1 Зоран Жикић

4-2 Весна Калинић

4-3 Невена Милетић

4-4 Данијела Пандуревић

4-5 Дејан Манојловић

4-6 Жељко Ћирковић

4-7 Оља Ћоровић

4-8 Јасмина Ранл

4-9 Зорица Ранковић Васић (председница Савета родитеља)

4-10 Весна Либек (заменик предесднице Савета родитеља)

Упис

Упис

Занимљива чињеница

Сликарка, преводилац Ремарка и Томаса Мана, писац историјата Земунске гимназије (1858-1941.) ученица и професор наше школе, Каћуша Малетин, имала је потпуно право да у тексту о Гимназији напише следеће редове: „Висок је био културни ниво наставника.Често је у наставничком збору и по пет-шест наставника са степеном доктора наука...Није необично да се три наставника после наставе заједно враћају кући, али је редак случај какав је био уЗемуну, да се три наставника веронауке (Сава Теодоровић, др Иво Краљевић и рабин др Хинко Урбах), улицом шетају и разговарају једног дана латински, другог дана грчки, а трећег дана хебрејски. Већ и сама чињеница да стари Земунци памте ове ‘мандаринске разговоре' говори о угледу који су уживали професори земунске гимназије код грађана”.

© Земунска гимназија - Сва права задржана. Израда сајта: КИО д.о.о.