Наставни материјал

PRETRAGA
Поделите ову страну:

Школа код куће

Српски језик

Борисав Станковић Коштана - драмски комад из врањског живота са песмама уводни час
Oпис: Методичка припрема за час корелације српског језика и физичког васпитања.
Врста материјала: за ученике 3. разреда гимназије
Област: српски језик и књижевност
Аутор: Милана Сувачаров, професор српског језика и књижевности и драгана Аџић професор физичке културе

Средњовековна књижевност
Oпис: Средњовековна књижевност
Врста материјала: за ученике 1. разреда гимназије
Област: српски језик и књижевност
Аутор: Сања Каљевић, професор српског језика и књижевности

Међуратна књижевност
Oпис: Међуратна књижевност
Врста материјала: за ученике 3. разреда гимназије
Област: српски језик и књижевност
Аутор: Сања Каљевић, професор српског језика и књижевности

"Сеобе" Милош Црњански - истраживачки задаци
Oпис: "Сеобе" Милош Црњански
Врста материјала: истраживачки задаци
Област: српски језик и књижевност
Аутор: Александра Радовановић, 2. крагујевачка гимназија, Крагујевац

Употреба жаргона
Oпис: Употреба жаргона у ученичкој популацији је резултат рада са семинара Критичко мишљење. Овако обрађена наставна јединица омогућава развој вештине: препознавања значења и смисла и превођена садржаја у други симболички модалитет.
Врста материјала: предавање
Област: српски језик, лингвистика
Аутор: мр Славица Јанковић, професор српске књижевности и језика, Земунска гимназија

Обрада романа На Дрини ћуприја
Oпис: Ово је први час обраде романа На Дрини ћуприја чији је задатак уочавање структурних и садржајних елемената Андрићеве приче о мосту у делима Мост на Жепи, Мостови и На Дрини ћуприја.
Врста материјала: предавање
Област: српски језик, књижевност
Аутор: мр Славица Јанковић, професор српске књижевности и језика, Земунска гимназија

Јован Јовановић Змај Ђулићи
Oпис: Методика припреме за извођење наставне јединице из српског језика и књижевности
Врста материјала: за професоре
Област: српски језик, књижевност
Аутор: Валентина Вукмировић, професор српске књижевности и језика, Земунска гимназија

Везирово писмо и отпоздрав на њега, одломак из Горског вијенца
Oпис: Задаци ове наставне јединице су упознавање ученика са биографским подацима П. П. Његоша; откривање и образлагање најважнијих чиниоца одломка (тематике, композиције и идеје); сагледавање чињенице да је спев највећа епска форма која приповеда о великом историјском догађају, да је афоризам уметничка варијанта народне пословице; предочавање уметничког квалитета одломка...
Врста материјала: за професоре, детаљно обрађена наставна јединица
Област: српски језик, књижевност
Аутор: Валентина Вукмировић, професор српске књижевности и језика, Земунска гимназија

Мали кућни правопис
Oпис: Систематизација знања из правописа стечених у основношколском образовању обрађује садржаје: велико слово, називи организација, титуле, ословљавање са "ви", спојено и одвојено писање речи, скраћенице, ословљавање женских лица презименом...
Врста материјала: намењено ученицима првог разреда гимназије
Област: српски језик
Аутор: мр Славица Јанковић, професор српске књижевности и језика, Земунска гимназија

© Земунска гимназија - Сва права задржана. Израда сајта: КИО д.о.о.