Наставни материјал

PRETRAGA
Поделите ову страну:

Школа код куће

Српски језик

Борисав Станковић Коштана - драмски комад из врањског живота са песмама уводни час
Oпис: Методичка припрема за час корелације српског језика и физичког васпитања.
Врста материјала: за ученике 3. разреда гимназије
Област: српски језик и књижевност
Аутор: Милана Сувачаров, професор српског језика и књижевности и драгана Аџић професор физичке културе

Средњовековна књижевност
Oпис: Средњовековна књижевност
Врста материјала: за ученике 1. разреда гимназије
Област: српски језик и књижевност
Аутор: Сања Каљевић, професор српског језика и књижевности

Међуратна књижевност
Oпис: Међуратна књижевност
Врста материјала: за ученике 3. разреда гимназије
Област: српски језик и књижевност
Аутор: Сања Каљевић, професор српског језика и књижевности

"Сеобе" Милош Црњански - истраживачки задаци
Oпис: "Сеобе" Милош Црњански
Врста материјала: истраживачки задаци
Област: српски језик и књижевност
Аутор: Александра Радовановић, 2. крагујевачка гимназија, Крагујевац

Употреба жаргона
Oпис: Употреба жаргона у ученичкој популацији је резултат рада са семинара Критичко мишљење. Овако обрађена наставна јединица омогућава развој вештине: препознавања значења и смисла и превођена садржаја у други симболички модалитет.
Врста материјала: предавање
Област: српски језик, лингвистика
Аутор: мр Славица Јанковић, професор српске књижевности и језика, Земунска гимназија

Обрада романа На Дрини ћуприја
Oпис: Ово је први час обраде романа На Дрини ћуприја чији је задатак уочавање структурних и садржајних елемената Андрићеве приче о мосту у делима Мост на Жепи, Мостови и На Дрини ћуприја.
Врста материјала: предавање
Област: српски језик, књижевност
Аутор: мр Славица Јанковић, професор српске књижевности и језика, Земунска гимназија

Јован Јовановић Змај Ђулићи
Oпис: Методика припреме за извођење наставне јединице из српског језика и књижевности
Врста материјала: за професоре
Област: српски језик, књижевност
Аутор: Валентина Вукмировић, професор српске књижевности и језика, Земунска гимназија

Везирово писмо и отпоздрав на њега, одломак из Горског вијенца
Oпис: Задаци ове наставне јединице су упознавање ученика са биографским подацима П. П. Његоша; откривање и образлагање најважнијих чиниоца одломка (тематике, композиције и идеје); сагледавање чињенице да је спев највећа епска форма која приповеда о великом историјском догађају, да је афоризам уметничка варијанта народне пословице; предочавање уметничког квалитета одломка...
Врста материјала: за професоре, детаљно обрађена наставна јединица
Област: српски језик, књижевност
Аутор: Валентина Вукмировић, професор српске књижевности и језика, Земунска гимназија

Мали кућни правопис
Oпис: Систематизација знања из правописа стечених у основношколском образовању обрађује садржаје: велико слово, називи организација, титуле, ословљавање са "ви", спојено и одвојено писање речи, скраћенице, ословљавање женских лица презименом...
Врста материјала: намењено ученицима првог разреда гимназије
Област: српски језик
Аутор: мр Славица Јанковић, професор српске књижевности и језика, Земунска гимназија

Упис

vazna obavestenja o radu skole za vreme vanrednog stanja

Erasmus+

NEDELJA FILOZOFIJE

Упис

Занимљива чињеница

Сликарка, преводилац Ремарка и Томаса Мана, писац историјата Земунске гимназије (1858-1941.) ученица и професор наше школе, Каћуша Малетин, имала је потпуно право да у тексту о Гимназији напише следеће редове: „Висок је био културни ниво наставника.Често је у наставничком збору и по пет-шест наставника са степеном доктора наука...Није необично да се три наставника после наставе заједно враћају кући, али је редак случај какав је био уЗемуну, да се три наставника веронауке (Сава Теодоровић, др Иво Краљевић и рабин др Хинко Урбах), улицом шетају и разговарају једног дана латински, другог дана грчки, а трећег дана хебрејски. Већ и сама чињеница да стари Земунци памте ове ‘мандаринске разговоре' говори о угледу који су уживали професори земунске гимназије код грађана”.

© Земунска гимназија - Сва права задржана. Израда сајта: КИО д.о.о.