Наставни материјал

PRETRAGA
Поделите ову страну:

Школа код куће

Математика

Други разред - Квадратна функција - основно
Oпис: неки задаци из збирке; са решењима, за самостално вежбање
Врста материјала: за редовну/додатну наставу
Област: Квадратна функција
Аутор: проф. Илија Јоксимовић

Трећи разред - Стереометрија - лопта и њени делови
Oпис: неки задаци из збирке; са решењима за вежбање
Врста материјала: за редовну/додатну наставу
Област:Стереометрија
Аутор: проф. Илија Јоксимовић

Први разред - Релације
Oпис: Задаци са претходних писмених провера знања
Врста материјала: за ученике првог разреда гимназије
Област: Релације
Аутор: Зорица Маринковић, проф. математике

Први разред - Логика и скупови
Oпис: Примери задатака за писмену проверу знања
Врста материјала: за ученике првог разреда гимназије
Област: Логика и скупови
Аутор: Зорица Маринковић, проф. математике

Први разред - Талесова теорема и примене
Oпис: неки значајнији задаци са решењима
Врста материјала: за ученике првог разреда гимназије
Област: геометрија
Аутор: проф. Илија Јоксимовић

Класификација кривих другог реда
Oпис: таблица
Врста материјала: помоћни наставни материјал за ученике трећег разреда природног и друштвеног смера
Аутор: Зорица Маринковић, професорка математике

Примена првог извода функције
Област: Mатематика

Први разред - други писмени (2014-15)
Oпис: задаци са решењима
Врста материјала: за ученике првог разреда гимназије
Област: пропорције и особине, увод у геометрију - комбинаторни задаци из геометрије
Аутори: проф. Илија Јоксимовић

Трећи разред - Стереометрија - неки задаци о тетраедру
Oпис: задаци са решењима
Врста материјала: за додатну/редовну наставу
Област: Стереометрија
Аутори: проф. Илија Јоксимовић

Таблица извода елементарних функција и нека правила, IV разред
Област: Математика
Аутор: Зорица Маринковић, професор математике

Купа и ваљак
Област: Математика
Аутор: Зорица Маринковић, професор математике

Гранична вредност и непрекидност (са претходних писмених провера знања)
Област: Математика
Аутор: Зорица Маринковић, професор математике

Пирамида и призма
Област: Математика
Аутор: Зорица Маринковић, професор математике

Kоцка (проценат и још по нешто)
Област: Математика
Аутор: Зорица Маринковић, професор математике

Стереометрија
Област: Математика
Аутор: Зорица Маринковић, професор математике

Вектори у геометрији, задаци, I разред
Област: Математика
Аутор: Зорица Маринковић, професор математике

Конструктивни задатак
Област: Математика
Аутор: Зорица Маринковић, професор математике

Логаритамска функција, О егзистенцији корена
Oпис: Нешто о увођењу појмова у области реалних функција
Врста материјала: За додатну, а може и редовну наставу
Област: Математика за други разред гимназије
Аутор: Проф. Илија Јоксимовић

Садржај и примери матурских испита из математике
Oпис:
Врста материјала:
Област: математика
Аутор: Зорица Маринковић, професор математике, Земунска гимназија

Вежба за контролни
Oпис: Подударност, конструктивни задаци, рационални алгебарски изрази - вежба за контролни.
Врста материјала: Решени задаци намењени ученицима 1. разреда.
Област: математика
Аутор: Марина Антић, професор математике, Земунска гимназија

Задаци за други писмени из математике први разред, Задаци за други писмени из математике трећи разред
Oпис: Предложени задаци за други писмени
Врста материјала: намењено ученицима 1. и 3. разреда гимназије
Област: математика
Аутори: проф. Илија Јоксимовић

Елементи кобинаторике
Oпис: Предавање из комбинаторике.
Врста материјала: намењено ученицима 1. разреда гимназије
Област: математика
Аутори: проф. Илија Јоксимовић

Апсолутне вредности
Oпис: Задаци за вежбу
Врста материјала: намењено ученицима 1. разреда гимназије
Област: математика
Аутори: проф. Зорица Маринковић и проф. Марина Антић

Рационални и ирационални бројеви
Oпис: Задаци за вежбу
Врста материјала: намењено ученицима 1. разреда гимназије
Област: математика
Аутори: проф. Зорица Маринковић и проф. Марина Антић

Релације
Oпис: Задаци за вежбу
Врста материјала: намењено ученицима 1. разреда гимназије
Област: математика
Аутори: проф. Зорица Маринковић и проф. Марина Антић

Функције и комбинаторика
Oпис: Задаци за вежбу.
Врста материјала: намењено ученицима 1. разреда гимназије
Област: математика
Аутори: проф. Зорица Маринковић и проф. Марина Антић

Контролни задатак из математике
Oпис: Решени задаци са контролног из математике.
Врста материјала: намењено ученицима 1. разреда гимназије
Област: математика
Аутори: проф. Илија Јоксимовић

Математичка логика и скупови
Oпис: Задаци за вежбу.
Врста материјала: намењено ученицима 1. разреда гимназије
Област: математика
Аутори: проф. Зорица Маринковић и проф. Марина Антић

Поправни и ванредни испити из математике
Oпис: Задаци са поправних и ванредних испита.
Врста материјала: за ученике гимназије
Област: математика
Аутор: Марина Антић, професор математике, Земунска гимназија

Математика за матуранте - задаци за припрему, Математика за матуранте - пример матуре
Oпис: Задаци за припрему матурског испита и пример матурског испита
Врста материјала: намењено ученицима 4. разреда гимназије
Област: математика
Аутор: професор Зорица Маринковић

Квадратна функција - симулација
Oпис: Облик криве се мења у зависности од параметара а, б, ц. Погледајте како утичу појединачни чланови графика (нпр: y=бx) на генерисање параболе.
Врста материјала: симулација
Област: математика

Лопта
Oпис: Лопта - задаци
Врста материјала: намењено ученицима 3. разреда гимназије
Област: математика
Аутори: Задатке урадили ученици 3/1: Ратко Радета, Јована Итев, Милица Машић, професор Зорица Маринковић.

Упис

Erasmus+

Упис

Занимљива чињеница

Сликарка, преводилац Ремарка и Томаса Мана, писац историјата Земунске гимназије (1858-1941.) ученица и професор наше школе, Каћуша Малетин, имала је потпуно право да у тексту о Гимназији напише следеће редове: „Висок је био културни ниво наставника.Често је у наставничком збору и по пет-шест наставника са степеном доктора наука...Није необично да се три наставника после наставе заједно враћају кући, али је редак случај какав је био уЗемуну, да се три наставника веронауке (Сава Теодоровић, др Иво Краљевић и рабин др Хинко Урбах), улицом шетају и разговарају једног дана латински, другог дана грчки, а трећег дана хебрејски. Већ и сама чињеница да стари Земунци памте ове ‘мандаринске разговоре' говори о угледу који су уживали професори земунске гимназије код грађана”.

© Земунска гимназија - Сва права задржана. Израда сајта: КИО д.о.о.