Наставни материјал

PRETRAGA
Поделите ову страну:

Школа код куће

Математика

Трећи разред - Конусни пресеци - истарживачки мини пројекти ученика
Oпис: Geogebra - примена
Врста материјала: пројектна настава
Област: Конусни пресеци
Аутор: Зорица Маринковић, проф. математике

Други разред - Квадратна функција - основно
Oпис: неки задаци из збирке; са решењима, за самостално вежбање
Врста материјала: за редовну/додатну наставу
Област: Квадратна функција
Аутор: проф. Илија Јоксимовић

Трећи разред - Стереометрија - лопта и њени делови
Oпис: неки задаци из збирке; са решењима за вежбање
Врста материјала: за редовну/додатну наставу
Област:Стереометрија
Аутор: проф. Илија Јоксимовић

Први разред - Релације
Oпис: Задаци са претходних писмених провера знања
Врста материјала: за ученике првог разреда гимназије
Област: Релације
Аутор: Зорица Маринковић, проф. математике

Први разред - Логика и скупови
Oпис: Примери задатака за писмену проверу знања
Врста материјала: за ученике првог разреда гимназије
Област: Логика и скупови
Аутор: Зорица Маринковић, проф. математике

Први разред - Талесова теорема и примене
Oпис: неки значајнији задаци са решењима
Врста материјала: за ученике првог разреда гимназије
Област: геометрија
Аутор: проф. Илија Јоксимовић

Класификација кривих другог реда
Oпис: таблица
Врста материјала: помоћни наставни материјал за ученике трећег разреда природног и друштвеног смера
Аутор: Зорица Маринковић, професорка математике

Примена првог извода функције
Област: Mатематика

Први разред - други писмени (2014-15)
Oпис: задаци са решењима
Врста материјала: за ученике првог разреда гимназије
Област: пропорције и особине, увод у геометрију - комбинаторни задаци из геометрије
Аутори: проф. Илија Јоксимовић

Трећи разред - Стереометрија - неки задаци о тетраедру
Oпис: задаци са решењима
Врста материјала: за додатну/редовну наставу
Област: Стереометрија
Аутори: проф. Илија Јоксимовић

Таблица извода елементарних функција и нека правила, IV разред
Област: Математика
Аутор: Зорица Маринковић, професор математике

Купа и ваљак
Област: Математика
Аутор: Зорица Маринковић, професор математике

Гранична вредност и непрекидност (са претходних писмених провера знања)
Област: Математика
Аутор: Зорица Маринковић, професор математике

Пирамида и призма
Област: Математика
Аутор: Зорица Маринковић, професор математике

Kоцка (проценат и још по нешто)
Област: Математика
Аутор: Зорица Маринковић, професор математике

Стереометрија
Област: Математика
Аутор: Зорица Маринковић, професор математике

Вектори у геометрији, задаци, I разред
Област: Математика
Аутор: Зорица Маринковић, професор математике

Конструктивни задатак
Област: Математика
Аутор: Зорица Маринковић, професор математике

Логаритамска функција, О егзистенцији корена
Oпис: Нешто о увођењу појмова у области реалних функција
Врста материјала: За додатну, а може и редовну наставу
Област: Математика за други разред гимназије
Аутор: Проф. Илија Јоксимовић

Садржај и примери матурских испита из математике
Oпис:
Врста материјала:
Област: математика
Аутор: Зорица Маринковић, професор математике, Земунска гимназија

Вежба за контролни
Oпис: Подударност, конструктивни задаци, рационални алгебарски изрази - вежба за контролни.
Врста материјала: Решени задаци намењени ученицима 1. разреда.
Област: математика
Аутор: Марина Антић, професор математике, Земунска гимназија

Задаци за други писмени из математике први разред, Задаци за други писмени из математике трећи разред
Oпис: Предложени задаци за други писмени
Врста материјала: намењено ученицима 1. и 3. разреда гимназије
Област: математика
Аутори: проф. Илија Јоксимовић

Елементи кобинаторике
Oпис: Предавање из комбинаторике.
Врста материјала: намењено ученицима 1. разреда гимназије
Област: математика
Аутори: проф. Илија Јоксимовић

Апсолутне вредности
Oпис: Задаци за вежбу
Врста материјала: намењено ученицима 1. разреда гимназије
Област: математика
Аутори: проф. Зорица Маринковић и проф. Марина Антић

Рационални и ирационални бројеви
Oпис: Задаци за вежбу
Врста материјала: намењено ученицима 1. разреда гимназије
Област: математика
Аутори: проф. Зорица Маринковић и проф. Марина Антић

Релације
Oпис: Задаци за вежбу
Врста материјала: намењено ученицима 1. разреда гимназије
Област: математика
Аутори: проф. Зорица Маринковић и проф. Марина Антић

Функције и комбинаторика
Oпис: Задаци за вежбу.
Врста материјала: намењено ученицима 1. разреда гимназије
Област: математика
Аутори: проф. Зорица Маринковић и проф. Марина Антић

Контролни задатак из математике
Oпис: Решени задаци са контролног из математике.
Врста материјала: намењено ученицима 1. разреда гимназије
Област: математика
Аутори: проф. Илија Јоксимовић

Математичка логика и скупови
Oпис: Задаци за вежбу.
Врста материјала: намењено ученицима 1. разреда гимназије
Област: математика
Аутори: проф. Зорица Маринковић и проф. Марина Антић

Поправни и ванредни испити из математике
Oпис: Задаци са поправних и ванредних испита.
Врста материјала: за ученике гимназије
Област: математика
Аутор: Марина Антић, професор математике, Земунска гимназија

Математика за матуранте - задаци за припрему, Математика за матуранте - пример матуре
Oпис: Задаци за припрему матурског испита и пример матурског испита
Врста материјала: намењено ученицима 4. разреда гимназије
Област: математика
Аутор: професор Зорица Маринковић

Квадратна функција - симулација
Oпис: Облик криве се мења у зависности од параметара а, б, ц. Погледајте како утичу појединачни чланови графика (нпр: y=бx) на генерисање параболе.
Врста материјала: симулација
Област: математика

Лопта
Oпис: Лопта - задаци
Врста материјала: намењено ученицима 3. разреда гимназије
Област: математика
Аутори: Задатке урадили ученици 3/1: Ратко Радета, Јована Итев, Милица Машић, професор Зорица Маринковић.

© Земунска гимназија - Сва права задржана. Израда сајта: КИО д.о.о.